HR  ↓

Procjene vrijednosti tvrtke

Uslugu procjene vrijednosti tvrtke pružamo u slučajevima kupnje udjela, pripreme tvrtke za prodaju ili dokapitalizaciju, isplate suvlasničkog udjela, na zahtjev financijskih institucija i sl.

Izrađujemo detaljnu analiza tržišta i financijsku analizu tvrtke, te procjenjujemo vrijednost primjenom jedne ili više svjetski priznatih metoda (metoda neto sadašnje vrijednosti, metoda diskontiranih novčanih tokova, metoda usporedivih transakcija i usporedivih kompanija)

Kontaktiraj nas
Uspostavljanje profesionalnog odnosa s našim klijentima od presudne nam je važnosti
Copyright © Coin d.o.o. 2019 All Rights Reserved