HR  ↓

Joint venture, spajanja i pripajanja, podjele

Kod složenih projekata zajedničkog ulaganja procjenjujemo rizike i predlažemo procedure upravljanja rizicima kao zaštitu interesa partnera u slučaju spornih situacija.

Kod statusnih promjena spajanja, pripajanja, podjele i odvajanja najčešće pružamo računovodstvene usluge izrade bilanci prije i nakon statusne promjene, utvrđivanja omjera zamjene udjela i slično.

Kontaktiraj nas
Uspostavljanje profesionalnog odnosa s našim klijentima od presudne nam je važnosti
Copyright © Coin d.o.o. 2019 All Rights Reserved