HR  ↓

Porezno savjetovanje

Našim klijentima za koje obavljamo računovodstvene usluge pružamo i usluge kontinuiranog poreznog savjetovanja unutar cijene računovodstvenih usluga.

Naše usluge poreznog savjetovanja koristiti ćete u slučajevima:

  • imate specifičnu situaciju ili složenu transakciju i ne znate kako primijeniti porezni propis
  • zanima vas kako ostvariti porezne uštede, odnosno legalno smanjiti poreznu osnovicu
  • nakon obavljenog poreznog nadzora dobili ste zapisnik na koji treba dati stručni prigovor
  • nalazite se u poreznom postupku i treba vam zastupanje pred poreznim tijelima
  • ulazite u međunarodnu transakciju (inozemni kredit, kupnja robe ili usluga) i treba vam tumačenje Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • trebate izraditi Elaborat o transfernim cijenama
Kontaktiraj nas
Uspostavljanje profesionalnog odnosa s našim klijentima od presudne nam je važnosti

Pratite nas

Copyright © Coin d.o.o. 2021 All Rights Reserved