HR  ↓

Akvizicije

Prije donošenja odluke o akviziciji važno je u cijelosti razumjeti, ne samo poslovanje društva koje se kupuje, već i politiku regionalne i lokalne zajednice povezano s njegovom djelatnošću. Naša uloga u akvizicijama uključuje:

  • detaljnu procjenu sadašnjeg stanja i potencijalnih rizika s komercijalnog, financijskog, pravnog i tehničkog aspekta
  • koordinaciju rada svih stručnih savjetnika
  • izradu objedinjenog due diligence izvještaja s postavljenim kriterijima za pregovaranje u sklapanju posla i planom akvizicije
Kontaktiraj nas
Uspostavljanje profesionalnog odnosa s našim klijentima od presudne nam je važnosti
Copyright © Coin d.o.o. 2019 All Rights Reserved