HR  ↓

Reference

Mi ne biramo klijente. Klijenti biraju nas.
 • Trgovina, građevinarstvo, proizvodnja
 • ŠPINA d.o.o., trgovina keramikom
 • MODERNE KONSTRUKCIJE d.o.o., trgovina skelama i namještajem
 • E.C.A. SRL EUROPA CONSULTING, distribucija plina
 • PLIN E.C.A. d.o.o. , trgovina plinom
 • CAPO d.o.o., proizvodnja vina i ulja
 • SANDAREVO d.o.o., eksploatacija i obrada kamena
 • ANTENAL d.o.o., obrada i prodaja kamena
 • Hoteli i restorani
 • HOTEL AMFITEATAR d.o.o.
 • Razvoj turističkih projekata
 • KERMAS ISTRA d.o.o., projekt hotelsko-turističkog kompleksa, golfa i marine
 • HISTRIA FECUNDA d.o.o., projekt hotelsko-turističkog kompleksa i golfa
 • AZURNA UVALA d.o.o., projekt hotelsko-turističkog kompleksa i marine
 • ANTENAL d.o.o., projekt marine
 • BLECI d.o.o., projekt kampa
 • Zabava, sport, film, kultura
 • AQUAPARK ISTRALANDIA d.o.o.
 • PULA SPORT d.o.o.
 • SAVEZ SPORTOVA GRADA PULE
 • PULA FIM FESTIVAL
 • ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
 • GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
 • Komunalne i slične djelatnosti
 • VODOVOD d.o.o., javna vodoopskrba
 • KAŠTIJUN d.o.o., gospodarenje otpadom
 • PULA HERCULANEA d.o.o., komunalne djelatnosti
 • PRAGRANDE d.o.o., javna odvodnja
 • TRŽNICA d.o.o., tržnica na malo
 • VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o., ulov i trgovina ribom
 • MONTE GIRO d.o.o., pogrebne usluge
 • LUKA PULA d.o.o., usluge u pomorskom prometu
 • LUČKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD, upravljanje pomorskim dobrom
 • CASTRUM PULA 97 d.o.o., upravljanje zgradama
 • PLINARA d.o.o., opskrba i distribucija plina
 • PULAPROMET d.o.o., javni prijevoz
 • PULAPARKING d.o.o., upravljanje parkiralištima
 • Nekretninski projekti
 • KERMAS ULAGANJA d.o.o.
 • PROJEKT NEKRETNINE d.o.o.
 • PROJEKT ZELENGRAD d.o.o.
 • RIGO d.o.o.
 • PROJEKT VENELA d.o.o.
 • KAVCI d.o.o.
 • PROJEKT BUTONIGA d.o.o.
 • PROJEKT TROMBA d.o.o.
 • HACIJENDA BALDAŠI d.o.o.
 • PROJEKT LESIČINA d.o.o.
 • PROJEKT MONBROVAC d.o.o.
 • RUSTICUS d.o.o.
 • PROJEKT LINDAR d.o.o.
 • MASLINOVA GRANA d.o.o.
 • PROJEKT MONČUBAN d.o.o.
 • PROJEKT MONTI d.o.o.
 • STANCIJA SANTOLINA d.o.o.
 • PROJEKT MONTANDŽAR d.o.o.
 • PROJEKT JURAL d.o.o.
 • PROJEKT MONMERKORE d.o.o.
 • PROJEKT STARI VRH d.o.o.
 • PROJEKT VADEDIO d.o.o.
 • PROJEKT STANCIJA BAGOCI d.o.o.
 • PROJEKT MERIŠĆE d.o.o.
 • PROJEKT RAPANJI d.o.o.
 • PROJEKT KRMEDI d.o.o.
 • PROJEKT KAŠČERAGA d.o.o.
 • PROJEKT RAPAVEL d.o.o.
 • Zdravstvo
 • OPĆA BOLNICA PULA
 • POLIKLINIKA ARS MEDICA
 • DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU
 • Odgoj i Obrazovanje
 • DJEČJI VRTIĆI PULA
 • DJEČJI VRTIĆi RIN TIN TIN
 • DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
 • PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PULA
 • ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
 • Razvojne agencije / zajednice / udruge
 • HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA, Zagreb
 • ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, Pula
 • CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE, Zagreb
 • Lokalna i regionalna samouprava
 • Grad Pula
 • Grad Zagreb
 • Grad Poreč
 • Grad Mali Lošinj
 • Grad Karlovac
 • Grad Labin
 • Grad Buzet
 • Grad Buje
 • Grad Vodnjan
 • Grad Duga Resa
 • Općina Kršan
 • Općina Vrsar
 • Općina Cerovlje
 • Istarska županija
 • Primorsko-goranska županija
 • Zagrebačka županija
 • Šibensko-kninska županija
 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Karlovačka županija
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Ličko-senjska županija
 • Međimurska županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Požeško-slavonska županija
 • Sisačko-moslavačka županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Varaždinska županija
 • Virovitičko-podravska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Zadarska županija
 • Ostale djelatnosti
 • INTERNET ARHIVA d.o.o., računalne djelatnosti
 • DELTA 85 d.o.o., zaštitarstvo
Copyright © Coin d.o.o. 2019 All Rights Reserved