HR  ↓

Hrvatska

u malom

CROračun

Usporedite i analizirajte lokalne jedinice. Otkrijte njihove izvrsnosti i nedostatke.
zatraži demo   ❯❯

Namijenjen je...

Gradovima i općinama

Usporedite se sa sebi sličnim lokalnim jedinicama. Postavite si konkretne ciljeve i pokazatelje uspješnosti.

Javnoj upravi i agencijama

Pratite najvažnije pokazatelje uspješnosti lokalnih jedinica. Olakšajte si izradu strateških dokumenata.

Analitičarima

Pojednostavite si dugotrajna i zamarajuća istraživanja. Pronađite informacije o lokalnim jedinicama na jednom mjestu.

3 modula...

Od jednostavnog do složenog
Odaberite način istraživanja
Portal

Upoznajte se s lokalnom jedinicom kroz 4 seta zanimljivih pokazatelja

Rang

Rangirajte lokalne jedinice prema odabranom pokazatelju i kriteriju

Usporedba

Usporedite lokalne jedinice prema odabranom pokazatelju i kriteriju

modul

Portal

Pruža set zanimljivih informacija na razini jedne lokalne jedinice u posljednjih pet godina - proračunski, gospodarski i turistički pokazatelji te pokazatelji stanovništva i zaposlenosti

modul

Rang

Omogućuje rangiranje lokalnih jedinica, tablično i grafički, u aktualnoj godini, prema svim proračunskim pozicijama kao i prema gospodarskim i turističkim pokazateljima te pokazateljima stanovništva i zaposlenosti

modul

Usporedba

Omogućuje usporedbu odabranih lokalnih jedinica, tablično i grafički, za posljednjih pet godina, prema svim proračunskim pozicijama kao i prema gospodarskim i turističkim pokazateljima te pokazateljima stanovništva i zaposlenosti

...i 3 kriterija

Ostvarenje

Analizirajte vrijednosti pokazatelja u nominalnim iznosima

Per capita

Zanima li vas kolika je vrijednost pokazatelja po glavi stanovnika...

Udio

...ili koliki je udio pojedine lokalne jedinice u ostvarenju na razini Hrvatske

Za više informacija
kontaktirajte nas   ❯❯
Copyright © Coin d.o.o. 2019 All Rights Reserved