O COINU

Poslovni i IT konzalting, projektiranje i inženjering

Ključ našeg uspjeha leži u multidisciplinarnoj perspektivi i usklađenom djelovanju profesionalaca različitih specijalizacija. Povezivanjem znanja, vještina i iskustva stručnjaka različitih područja možemo efikasno odgovoriti na sve sadašnje i buduće izazove i za svaki projekt iznaći najbolje i najprikladnije rješenje.

Uska suradnja arhitekata, urbanista, projektanata, financijera i pravnika u svakoj fazi razvoja projekta omogućuju nam da uspješno prevladamo prepreke i ponudimo zavidnu razinu usluge – svaki put.

PROJEKTIKLIJENTI

Usluge

Investicije - od ideje do realizacije

Integrirana usluga i sveobuhvatna rješenja na jednom mjestu.

Pripremne aktivnosti

Prije samog osnivanja društva koje će biti nositelj projekta, Coin team će izraditi cjelovitu analizu lokacije, analizu tržišta, analizu financijskog i poreznog aspekta buduće tvrtke s obzirom na djelatnost i odabrane modele financiranja i, na kraju sve objediniti u tržišnu i financijsku feasibility studiju na temelju koje investitor donosi konačnu odluku.

Usklađenje s prostorno-planskom dokumentacijom

Po donošenju odluke o investiranju Coin team pristupa izradi idejnog urbanističko arhitektonskog rješenja budućeg projekta. U tom se procesu izrađuje provjera prostora i usklađenosti s važećom planskom dokumentacijom, te javlja eventualna potreba za izmjenom postojeće prostorno planske dokumentacije ili izradom novih provedbenih planova.

Projektiranja

Po usvajanju prostorno-planske dokumentacije Coin team pristupa izradi projektne dokumentacije (idejnog rješenja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta), odnosno pripremi projektne dokumentacije za ishodovanje lokacijskih i građevinskih dozvola.

Gradnja

Coin team priprema tender za odabir i ugovaranje građevinskih radova, a tijekom gradnje preuzima poslove stručnog nadzora.

Upravljanje

Po dovršetku gradnje Coin team preuzima poslove vezano uz postupak kategorizacije, ishodovanja uporabnih dozvola, priprema paketa ugovora između vlasnika nekretnine, hotelskih i marina operatera, te vlasnika vezova u marinama.

Urbanizam, projektiranje i inženjering

Način na koji djelujemo usmjeren je ka iznalaženju savršenog balansa između forme i funkcije, ljepote i namjene, vizije i rezultata. Vjerujemo da naš personalizirani pristup, koji podrazumijeva usku suradnju s klijentima, rezultira funkcionalnim i unikatnim rješenjima koja nadilaze sva očekivanja.

“We shape our buildings; thereafter they shape us.”
Winston Churchill

Planning
Shadow

Urbanizam

Izrada dokumenata prostornog uređenja razine Urbanistički plan uređenja i Detaljni plan uređenja (UPU i DPU)

Izrada prostorno-programskih osnova i provjera prostora kao stručnih rješenja i podloga za izradu prostornih planova uređenja

Izrada urbanističko-arhitektonskih rješenja kojima se istražuje mogućnost organizacije i korištenja prostora

Urbanistički konzalting kao stručna podrška klijentu u:
- iznalaženju najpovoljnijeg modela korištenja i mogućnosti gradnje sukladno propisanoj prostorno-planskoj regulativi s referentnog područja i
- posredovanju i zastupanju interesa klijenta 
spram resornih službi državne, županijske i gradske/općinske razine

Arhitektura

Izrada arhitektonskih rješenja i projekata svih razina: idejnog rješenja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za sve faze ishodovanja odobrenja za građenje (rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole)

Arhitektonski konzalting kao stručna podrška klijentu u:
- iznalaženju mogućnosti gradnje sukladno regulativi s referentnog područja
- ishodovanju sve potrebne dokumentacije do završetka izgradnje građevina

- koordinaciji svih struka uključenih u izradu glavnog projekta

Stručni projektantski razvoj

Projektiranje

Izrada rješenja i i dovoda i odvodnje vode za sve faze ishodovanja odobrenja za građenje i izrade prostorno-planske dokumentacije

Stručni nadzor građenja građevina

Izrada certifikata o energetskim svojstvima zgrade

Shadow
Planning

Poslovni konzalting

“The ability to convert ideas to things is the secret of outward success.”

Dugogodišnje iskustvo, znanje, poznavanje poslovnog okruženja, mnogobrojne reference, uz temeljit i stručni pristup svakom poslu garantiraju kvalitetne proizvode i usluge prilagođene zahtjevima različitih grupa klijenata. U Coinu smo razvili širok spektar proizvoda i usluga prilagođenih zahtjevima javnih i privatnih tvrtki, domaćih i inozemnih investitora, te jedinica lokalne samouprave.

Investicije i razvoj, akvizicije i due diligence

Tijekom planiranja investicija razvijamo metodologije, projektne modele te ih ocjenjujemo s financijskog i poreznog aspekta, izrađujemo opportunity i feasibility studije, te cost benefit analize.

Kod složenih projekata zajedničkog ulaganja procjenjujemo rizike i predlažemo procedure upravljanja rizicima kao zaštitu interesa partnera u slučaju spornih situacija.

Naša uloga u akvizicijama uključuje detaljnu procjenu sadašnjeg stanja i potencijalnih rizika s komercijalnog, pravnog i tehničkog aspekta, koordinaciju rada svih stručnih savjetnika, izradu objedinjenog due diligence izvještaja s postavljenim kriterijima za pregovaranje u sklapanju posla i planom akvizicije.

Kontroling i financijski management

Kvalitetno postavljen sustav kontrolinga i financijskog managementa, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, pridonosi efikasnijem upravljanju likvidnošću, troškovima i financijskim rezultatom.

Svjesni da se poduzetnici i jedinice lokalne i regionalne samouprave nerado odlučuju na klasičnu implementaciju kontroling sustava u postojeći informacijski sustav, razvili smo sustav koji eliminira potrebu korisnika za nabavkom i održavanjem potrebne hardverske i softverske infrastrukture (BI reporting)

Računovodstvo i porezno savjetovanje

Računovodstvene usluge prilagođavamo specifičnim potrebama svakom klijenta, a savjetima preliminarno zaštićujemo klijenta od poreznih i drugih rizika.

Naši klijenti imaju stalni uvid u svoje "poslovne knjige", bilančno stanje, stanje računa dobiti i gubitka, stanje na računima u bankama, a sve to putem interno razvijenog cloud rješenja za poslovnu analitiku (Business intelligence), što našim računovodstvenim uslugama daje dodatnu vrijednost.

Klijentima koji se susretnu sa složenijim pitanjima iz područja računovodstva, poreza i financija, na raspolaganju su naši porezni stručnjaci koji su dobro upoznati sa složenošću poreznih propisa.

TIM, KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO

U 20 godina poslovanja učili smo zajedno s našim klijentima, rasli smo i razvijali se zajedno s našim projektima, te na taj način izgradili COIN kakav je danas - simbol za network - mrežu lokalnih i internacionalnih stručnjaka koja je u stanju upravljati, organizirati i realizirati projekt bilo koje veličine i opsega.

Shadow

“Individually we are one drop, but together we are an ocean.”

Kvalifikacije

Informatička tehnologija

Tehnološka usmjerenost

Moderna smo i IT osviještena tvrtka koja koristi suvremenu tehnologiju u svakom segmentu svog poslovanja. Isto omogućavamo i našim klijentima, pomažući im da bez ulaganja u vlastitu IT infrastrukturu iskoriste sve prednosti moderne tehnologije.

Naša su rješenja temeljena na otvorenom kodu i otvorenim standardima, što nas čini prilagodljivima svakom pojedinom zahtjevu, a našim klijentima pruža neovisnost, sigurnost i zadovoljstvo.

Vlastita cloud rješenja

Naše Business intelligence rješenje namijenjeno je vlasnicima i managementu za potrebe financijskog izvješćivanja i planiranja. Generirani izvještaji, analize i grafički prikazi na jednostavan i razumljiv način pružaju informaciju o stanju u tvrtki i okruženju u kojem ona posluje, detektiraju probleme te čine snažnu podlogu za donošenje poslovnih odluka.

Naše GIS rješenje pruža cjelovit okvir za upravljanje prostornim podacima. Korisniku je kroz interaktivnu kartu omogućeno da na jednostavan način dođe do svih potrebnih informacija o prostoru koji ga interesira.

dataSimplified

Naš IT tim izgradio je inovativnu platformu za podatkovnu integraciju, analitiku i vizualizaciju na kojoj se razvijaju različita poslovna rješenja za efikasno upravljanje podacima.

PREGLED VIZUALIZACIJA

Multimedija

Kroz 3D vizualizacije, video materijale i profesionalne filmove naši multimedija stručnjaci u mogućnosti su kreirati virtualnu stvarnost i prikazati budućnost onakvu kakvu želimo.

Video

Tim

Barbara Peruško

Ovlašteni projektant

Daniela Škandul

Ovlaštena arhitektica

Iva Buljan

Ovlaštena arhitektica

Senka Zarubica

Ovlašteni projektant

Milena Barać

Ovlašteni projektant

Petra Cerkovnik

Ovlašteni projektant

Vedran Kadijević

Ovlašteni projektant

Valentina Blašković Kadijević

Ovlašteni projektant

Marina Peruško

Pojektant

Boro Galić

Projektant

Katerina Velkavrh

Suradnik projektanta

Lorena Gambin Veljović

Specijalist za razvoj i financiranje projekata

Kristina Vitasović Kliba

Specijalist za financije i kontroling

Rozana Banković Stupar

Specijalist za financije i kontroling

Monika Jukopila

Računovođa i porezni savjetnik

Ingrid Blažević

Suradnik u računovodstvu

Dejan Gambin

Stručnjak za informacijske sustave i telekomunikacije

Andrej Prebanda

Specijalist za web development i multimediju

Luka Blagović


Web developer

Goran Veljović

mag. iur.

Lorena Gambin Veljović

mag. oec.

Barbara Peruško

dipl. ing. građ.

Mr. Sc. Dejan Gambin

dipl. ing. el.

KONTAKTIRAJTE NAS

Zahvaljujemo na posjeti našim stranicama. Ukoliko nas želite kontaktirati, popunite formular niže ili nas nazovite. Radno vrijeme ureda je svakim danom od 08 - 16 sati.

captcha

COIN d.o.o.

Divkovićeva 2C, 52100 Pula, Hrvatska

Tel. +385 52 635 649, + 385 52 635 640, Fax +385 52 635 645

info@coin.hr

Projekti

Projekti Porto Mariccio i Dragonera

Projekti Porto Mariccio i Dragonera

Klijent: Kermas Istra d.o.o.

Sadržaj i veličina: hotelski, turistički i golf resort (27 rupa). Zona obuhvata 350 ha.

Angažman Coina: development u cijelosti (management, urbanizam, projektiranje, ekonomske studije, financije, IT)

Projekt Katarina

Projekt Katarina

Klijent: Kermas Istra d.o.o.

Sadržaj i veličina: marina 500 vezova, suha marina 500 vezova, hotel i rekreativni sadržaji. Zona obuhvata 70 ha.

Angažman Coina: development u cijelosti (management, urbanizam, projektiranje, ekonomske studije, financije, IT)

Projekt Livka

Projekt Livka

Klijent: Azurna uvala d.o.o.

Sadržaj i veličina: marina, hotel, turističko naselje. Zona obuhvata 50 ha.

Angažman Coina: urbanizam i projektiranje

Projekt Marina i Servisni centar u Trogiru

Projekt Marina i Servisni centar u Trogiru

Klijent: Servisni centar Trogir d.o.o.

Sadržaj i veličina: marina sa servisnim centrom, turistički sadržaji u naselju. Zona obuhvata 25 ha.

Angažman Coina: urbanizam i projektiranje

Projekt TE Plomin

Projekt TE Plomin

Klijent: HEP d.d.

Sadržaj i veličina: izgradnja bloka TE Plomin C, snage 500W

Angažman Coina: projektiranje, inženjering, ekonomske studije

Projekt Antenal

Projekt Antenal

Klijent: Antenal d.o.o.

Sadržaj i veličina: prenamjena kamenoloma u marinu i turističke sadržaje; zona obuhvata 48 ha

Angažman Coina: projektiranje, inženjering, ekonomske studije

BI i GIS rješenja za javni i privatni sektor

BI i GIS rješenja za javni i privatni sektor

Tip: otvoreni kod, usluge u oblaku

BI rješenja: poslovno izvještavanje i analitika; upravljanje likvidnošću, troškovima i financijskim rezultatom; povezivanje grupe korisnika u jedinstveni sustav

GIS rješenja: upravljanje prostornim podacima; interaktivna mapa, moderno sučelje

dataSimplified platforma

dataSimplified platforma

Namjena: platforma za podatkovnu integraciju, analitiku i vizualizaciju

Angažman Coina: definiranje proizvoda, analiza postojećih podataka, dizajniranje rješenja, integracija podataka i izrada aplikativnog rješenja

Klijenti